Tugas Pokok & Fungsi

TUGAS POKOK
Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan.

FUNGSI
Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
  • perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan;
  • pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Pendapatan;
  • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendapatan ;
  • pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.